MAURICE EN BELGIQUE / MAURICE IN BELGIË

 

Our consultant Bruno Verhaeghe is available throughout the Belgian territory to respond to all your requests for inventory and expertise.

Thanks to his mastery of languages and the Belgian market, Bruno is a privileged interlocutor in this region. Originally from Kortrijk, he regularly organizes free and confidential valuation days with the auctioneers and specialists of Maurice Auction. He is available and can travel to your home by appointment throughout the year to estimate your paintings, furniture, jewelry, fashion accessories, wines, and art objects.Onze consultant Bruno Verhaeghe staat overal in België tot uw beschikking om al uw vragen over inventaris en expertise te beantwoorden.

Dankzij zijn talenkennis en zijn kennis van de Belgische markt is Bruno de bevoorrechte gesprekspartner in deze regio. Hij is afkomstig uit Kortrijk en organiseert regelmatig gratis en vertrouwelijk taxatiedagen met de veilingmeesters en specialisten van Maurice Auction.
Hij staat tot uw beschikking en komt het hele jaar door op afspraak bij u thuis om uw schilderijen, meubelen, juwelen, modeaccessoires, wijnen en kunstwerken te schatten.

 

Bruno Verhaeghe

contact@mauriceauction.com


 

Who is Bruno VERHAEGHE ? / Wie is Bruno VERHAEGHE?

 

In three dates : 

Born in 1971, BBA in 1994, discover his love for Art in 2000. 

 

In drie data: 

Geboren in 1971, BBA in 1994, openbaring van de liefde voor de kunst sinds het jaar 2000.

 

His favorit object  : 

My Sol Lewitt t-shirt, from an artist that I love, was purchased during Maurice Auction's first auction in 2022. Unfortunately, my son has taken a liking to it and wears it regularly, leaving me without my favorite shirt...

 

Zijn Fetish Object: 

Mijn Sol Lewitt t-shirt, een kunstenaar waar ik enorm van hou, gekocht in de eerste veiling georganiseerd door Maurice Auction in 2022. Uiteindelijk werd hij geroofd door mijn zoon die hem regelmatig draagt...

 

His town : I love the quaintness of Laethem-Saint-Martin, located on the Lys river, a haven of nature and peace, and a village that was home to several generations of painters at the end of the 19th century, known as the School of Laethem.

 

Zijn stad: 

Ik hou van het pittoreske dorpje Sint-Martens-Latem, gelegen aan de rivier de Leie, een oase van natuur en rust, een dorp van verschillende generaties schilders aan het einde van de 19e eeuw bekend als de Latemse Scholen.

 

His favorit exhibition memorie : 

Blinky Palermo, Times of the Day I, 1974-1975. Dia Art Foundation. QUELLE DATE: 2019

A radical artist and location. Everything I love brought together in this exceptional museum 8 hours away from Paris by plane, unfortunately.

 

Zijn beste tentoonstelling souvenir: 

Blinky Palermo, Times of the Day I, 1974-1975. Dia Art Foundation Wanneer: 2019

Een radicale kunstenaar en een radicale plaats. Alles waar ik van hou komt samen in dit uitzonderlijke museum op 8 uur van Parijs, helaas met het vliegtuig.

 

His mentor :  

I admire all the great figures and thought leaders in the art world. All the artists, collectors, patrons, enthusiasts, gallery owners, and smart art dealers. The passion that drives them fascinates me.

 

Zijn rolmodel: 

Ik bewonder alle grote figuren en denkers in de kunstwereld. Alle serieuze en intelligente kunstenaars, verzamelaars, mecenassen, amateurs, galeriehouders en kunsthandelaren. De passie die hen drijft fascineert me.

 

His guilty pleasure :  

Books and podcasts on biographies, most of which are of very poor quality.

 

Zijn guilty pleasure:

Biografie boeken en podcasts, de meeste van zeer slechte kwaliteit.